Bøgh Hafsø Bilforretning

Bøgh Hafsø Bilforretning ble stiftet i 1952 og utviklet seg videre gjennom mange år og framstår i dag som distriktets største bilforhandler. Firmaet har vært en familiebedrift i alle år, og det er nå 4. generasjon som eier firmaet.


Det første oppdraget for firmaet var å bygge opp igjen hjullasteren til Egerøy Sildoljefabrikk som ble ødelagt i en brann i starten på 1950 tallet. Reservedelen ble laget på stedet og med stor innsats fikk de hjullasteren til å fungere igjen. Dette oppdraget dannet grunnlaget for videre eksistens og er å regne som det viktigste kjøretøyet i Bøgh Hafsø Bilforretning sin historie.

Etter noen år med salg av forskjellige bilmerker inngikk firmaet i 1978 en avtale om å selge Toyota.

Toyota har vært en god samarbeidspartner gjennom alle disse årene og vi er stolte av å kunne vise til nr.1 og mest solgte bilmerke i vårt distrikt sammen hengende siden 1999. Antall solgte biler og omsetning har økt opp gjennom årene. Dette har også medført at antall ansatte har økt.

For noen år siden så vi at vi ikke hadde plass til å bygge ut mer og begynte å se oss om etter nye muligheter. Ny tomt ble kjøpt i 2009 og planlegging av nytt bygg begynte.

7 februar 2011 startet et nytt kapittel i Bøgh Hafsø sin historie. Vi kan i dag vise dere et topp moderne bilanlegg med en stor salgshall hvor vi har både nye og brukte biler utstilt. Lokalene for verkstedet er lyse og trivelige, og våre mekanikere og skadereparatører vil her ta seg av din bil på beste måte.

Ansvarlig leverandørkjede

                                                          Åpenhetsloven

Bøgh Hafsø Bilforretning AS og morsselskapet PBH Holding AS arbeider kontinuerlig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele vår verdikjede. Vi er opptatt av å levere produkter vi kan være stolte av, som holder høy standard og som er laget under gode arbeidsforhold, der både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt.

Våre Retningslinjer for forsvarlig forretningsadferd og retningslinjer for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til oss selv, våre leverandører og forretningspartnere.

For Bøgh Hafsø Bilforretning AS er det viktig at hele verdikjeden etterlever våre retningslinjer til leverandører. Vi har et tett samarbeid med vår største leverandør, Toyota Norge, som utfører egne risikovurderinger og undersøkelser av sine leverandører.

Aktsomhetsvurderinger er sentralt i Bøgh Hafsø Bilforretning AS arbeid for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge og redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd og dårlige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede.

For mer informasjon se www.toyota.no/bærekraft